grzegorz karnas photo

grzegorz karnas

warsztaty

Grzegorz Karnas prowadzi warsztaty muzyczne dla osób chcących "muzykować" z wykorzystaniem instrumentu, jakim jest ludzki głos.

Warsztaty Żorskiej Jazzowej Sceny Wokalnej
pomysł Grzegorza na edukację muzyczną poprzez śpiew - WIDEO


Jako że muzyczna zabawa głosem, oprócz samej zabawy opiera się również na uświadomieniu sobie kilku pozornie oczywistych zagadnień, podczas spotkań warsztatowych poruszane są kwestie: oddychania, artykulacji oraz oraz emisji głosu opartej o jego naturalne brzmienie, zgodnej z podstawową jego funkcją - przekazywaniem emocji.

Strona Warsztatów Sceny Wokalnej

Jednym z głównych celów warsztatów jest pobudzenie własnej intuicji w poszukiwaniu odpowiedniego dla siebie brzmienia poprzez zabawę aparatem mowy przy jednoczesnym odejściu od modnych stereotypów emisyjnych promowanych przez przeróżne "zrzeszenia wykładowców niemuzykujących", wyznających ideę, jakoby osią muzyki, czy najwyższą muzyczną wartością było nieustanne dążenie do technicznej doskonałości opartej o brzmienie pomijające naturalne i indywidualne walory ludzkiej mowy.

Zajęcia grupowe opierają się również na śpiewaniu tzw. "pieśni cyklicznych" na bazie ćwiczeń mających na celu poszerzenie świadomości rytmicznej poprzez zetknięcie się ze zjawiskiem polirytmii.
Jest to sposób na szybkie stworzenie żywego, zaimprowizowanego chóru w oparciu o grupę ludzi, którzy poznawszy określony element rytmiczny, na który nakłada się kolejny element rytmiczny stanowiący prosty kontrapunkt dla pierwszego, są w stanie stworzyć efekt perkusyjny. Na otrzymaną w ten sposób mieszankę rytmów nakłada się dźwięki w prostych układach interwałowych. Wyśpiewywane melodie zmienia w trakcie śpiewania. Chór podąża za wskazówkami przewodnika.

Poniższe próbki audio są zarejestrowanymi podczas zajęć przykładami przygotowanych ad hoc ostinatowych form chóralnych z grupą osób śpiewających ze sobą bez po raz pierwszy.

Hermafrodyta

Abrakadabra

Pojechana kosmopolitaneczka

Celem zajęć grupowych jest wejście w transową naturę śpiewania w ramach powtarzających się cykli, aby doświadczyć, że powtarzalność prowadzi do ?osadzenia? lub innymi słowy wzmocnienia ekspresji przy jednoczesnym odczuwaniu chemii wspólnie tworzonej muzyki.